Borgermøde

I Holsted Lokalråd


Borgerne i ”Holsted Valgdistrikt”

Indbydes hermed til det årlige

Borgermøde i Holsted Lokalråd.

Borgermødet afholdes

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 19.00

Hos Babcock & Wilcox, Energivej 16, Holsted


Vi har fået lov at komme indenfor hos kommunens 4. største virksomhed Babcock & Wilcox.

Her vil vi gennemføre vores årsmøde/borgermøde, ligesom der vil være en rundvisning i virksomhedens faciliteter på Energivej.


Vi håber at Holsted borgere vil komme og deltage, og drøfte hvordan vi i fællesskab kan gøre Holsted endnu smukkere, og et endnu mere attraktivt sted at bo.

Borgermødet er for borgere med bopæl i Holsted valgdistrikt (valgsted Medius Holsted).


Dagsorden i henhold til vedtægter (se www.holstedlokalraad.dk )


Enhver stemmeberettiget borger kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt med forslagsstillerens underskrift til formanden for lokalrådet senest den 21. februar 2024.


På Holsted Lokalrådets vegne

Jan Møller Pedersen, formand

Fredensgade 40, 6670 Holsted


”Holsted Valgdistrikt” omfatter de husstande, der i forbindelse med kommunal-og folketingsvalg, hører til valgstedet Medius Holsted.


Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger bosiddende i ”Holsted Valgdistrikt”, som har stemmeret ved kommunalvalg, samt repræsentanter for foreninger og virksomheder, hvis væsentligste aktiviteter udøves i Holsted valgdistrikt