Borgermøde

I Holsted Lokalråd

Borgerne i ”Holsted Valgdistrikt”

Indbydes hermed til det årlige

Borgermøde i Holsted Lokalråd.

 

 

 

 

 

 

                                                                   Borgermødet afholdes

                                                          Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

                                                    I Aktivitetshuset, Højmarksvej 20 (gl. rådhus)


I forbindelse med borgermødet, vil Vejen Kommune’s landskabsarkitekt Signe Hvergel Petersen fortælle om de projekter kommunen har igangsat i Holsted med mere vild natur, samt plantninger ved hjørnet af Rosenvænget og Højmarksvej m.m.

 

Vi håber at Holsted borgere vil komme og deltage, og drøfte hvordan vi i fællesskab kan gøre Holsted endnu smukkere, og et endnu mere attraktivt sted at bo.


Borgermødet er for borgere med bopæl i Holsted valgdistrikt (valgsted Medius Holsted).


Dagsorden i henhold til vedtægter (se www.holstedlokalraad.dk )

 

Enhver stemmeberettiget borger kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt med forslagsstillerens underskrift til formanden for lokalrådet senest den 21. februar 2023.

 

                                                              På Holsted Lokalrådets vegne

                                                                Frede Uhrskov, formand

                                                           Særmarksvej 46A, 6670 Holsted

 

”Holsted Valgdistrikt” omfatter de husstande, der i forbindelse med kommunal-og folketingsvalg, hører til valgstedet Medius Holsted.

 

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger bosiddende i ”Holsted Valgdistrikt”, som har stemmeret ved kommunalvalg.