Forskønnelse af vandtårnet i Nørregade

Forskønnelse af vandtårnet i Holsted

Siden ca. 1930 har dette vandtårn, været det første man fik øje på, når man kørte ind i Holsted Nord, og dermed er det blevet et vartegn for byboerne i Holsted.

Indtil i begyndelsen af 1980érne dannede vandtårnet trykket ud til byens beboere via en brønd ved Ungdomsskolen og med en pumpe bagved Herremagasinet i Holsted blev vandet pumpet op i vandtårnet som derefter sendte vandet ud til alle byens beboere i ca. 1 atmosfæres tryk.

Set i lyset af dette har Rud Bruun, Holsted Lokalråd – Søren Rahbek, Bestyrelsesmedlem i Holsted Vandværk – samt beboer Christian Iversen, Nørregade Holsted, dannet en arbejdsgruppe der vil forsøge at forskønne dette dejlige vandtårn til et kendt vartegn for alle der besøger byen.

  • Arbejdsgruppen vil forsøge at fremskaffe tegninger af bygningsværket samt hvem der har bygget vandtårnet
  • Arbejdsgruppen vil i nær fremtid selv undersøge vandtårnets indvendige udseende for at skabe et bedre overblik over bygningsværkets indvendige dimensioner og fremtoning for eventuel opsættelse af en vindeltrappe. 

 Arbejdsgruppen for forskønnelse af Holsted Vandtårn.