Fortovene:

Efter 2 ½ års indsats på fortovene måtte de få tilbageværende frivillige kaste håndklædet i ringen og opgive fortsat kamp med ukrudtsbekæmpelsen i indfaldsgaderne med en appel til beboerne (grundejere og lejere) om at klare det selv.


Blomsterfadene:

Blomsterfadene har nu i 3½ år været beplantet i forårs- og sommermånederne og vinterpyntet fra november til marts. Beplantningen og pasningen, herunder vanding af fadene i forårs- og sommermånederne klares af en mindre persongruppe på 5-7, heriblandt medlemmer fra lokalrådet. Vinterpyntningen af 4 store blomsterfade og et af de to små klares af den samme gruppe, mens det er

lykkedes at få borgere fra nærliggende beboelseskvarterer og en virksomhed til at klare de øvrige 3 store fade samt to af de små.


Det er lokalrådets håb, at de frivillige vil fortsætte, og at flere borgere vil melde sig til frivilligt arbejde ved tilplantning og pasning samt vinterpyntning.


Vejen kommune har afslået ansøgning om at vanding af blomsterfadene kan ske ved kommunalt ansatte. Så det er stadigt frivillige, der sørger for dette 2-3 gange ugentlig i tørre perioder og det tager 1½-2 timer pr gang.


Facebook gruppen Smuk Holsted:

Følg med på Facebook Smuk Holsted | Facebook, hvornår det er muligt at tilbyde frivillig indsats, eller kontakt lokalrådets repræsentant Anna Schultz mobil 31674500 om at komme på en liste over frivillige, der vil orienteres pr sms eller ved e-mail om arbejdsdage.


Blomsterbede og grønne områder i Holsted:

ABC har etableret bede og borde-bænkesæt. Tidligere forening for Holsteds forskønnelse står bag et bed med træer og skulpturere på hjørnet af Særmarksvej. En enkeltfrivillig står for vedligehold med bl.a. træbeskæring og græsslåning.


Repræsentanter fra lokalrådet har et fortløbende samarbejde med Vejen kommune, så vi bliver hørt og kan komme med ønsker i forhold til kommunens planer for disse områder. Dette har fx været tilfældet med hensyn til bedet ved Jernbaneoverskæringen i 2022, bedet ved Rosenvænget i 2023 og det grønne areal mellem Højmarksvej og Søndergade/Storegade, herunder ved minigolfbanen. Lokalrådet vil snarest tage initiativ til indsamling af privates overskydende blomsterløg, så disse i samarbejde med kommunen kan nedsættes og pynte rundt omkring i byen.


Krussedullerne:

Krussedullerne sørger jævnligt for nye kunstværk i udstillingsvinduerne – senest i marts 2023.