Det er gratis at spille minigolf i Holsted. Du kan låne køller og bolde i Medius. De er placeret ved skranken til højre. Du er også velkommen til at tage et scorekort.

Kostene og skovlene i skuret ved siden af minigolfbanen, må du meget gerne benytte til at fjerne sten fra banen.

Vi savner flere frivillige, som vil sørge for at banerne fejes efter behov samt at ukrudtet i gruset bekæmpes. Kunne du være interesseret i at give en hånd med, er du velkommen til at skrive til Lokalrådet eller Anna Schultz - aschultz@stofanet.dk. Der er oprettet en messengergruppe, hvor vi skriver, hvornår vi har udført en af opgaverne. Messengergruppen hedder 'Minigolf Vedligehold'. Vi er pt. 8 gruppemedlemmere - 6 fra Lokalrådet og 2 andre.


Minigolfbanen er finansieret via sponsorer, lokale bidrag samt midler fra Holsted Lokalråd