Borgermødet afholdes

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00

I Aktivitetshuset, Højmarksvej 20 (gl. rådhus)

I forbindelse med borgermødet, vil der også være en rundvisning på det nye aktivitetshus

Vi håber at Holsted borgere vil komme og deltage, og drøfte hvordan vi i fællesskab kan gøre Holsted endnu smukkere, og et endnu mere attraktivt sted at bo.

Borgermødet er for borgere med bopæl i Holsted valgdistrikt (valgsted Medius Holsted).

Dagsorden i henhold til vedtægter (se www.holstedlokalraad.dk )

 

Enhver stemmeberettiget borger kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt med forslagsstillerens underskrift til formanden for lokalrådet senest den 22. februar 2022.

 

På Holsted Lokalrådets vegne

Frede Uhrskov, formand

Særmarksvej 46A, 6670 Holsted

 

”Holsted Valgdistrikt” omfatter de husstande, der i forbindelse med kommunal-og folketingsvalg, hører til valgstedet Medius Holsted.

 

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger bosiddende i ”Holsted Valgdistrikt”, som har stemmeret ved kommunalvalg.

 

Borgermøde

I Holsted Lokalråd

Borgerne i ”Holsted Valgdistrikt”

Indbydes hermed til det årlige

Borgermøde i Holsted Lokalråd.

 

Borgermødet afholdes

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.00

På Centralhotellet i Holsted St.

Borgermødet gennemføres efter nedenstående dagsorden på Centralhotellet fra kl. 18.00.

I forbindelse med generalforsamling, vil der også være fællesspisning og vi håber at Holsted borgere vil komme og deltage, og drøfte hvordan vi i fællesskab kan gøre Holsted endnu smukkere, og et endnu mere attraktivt sted at bo.

Lokalrådet er vært ved fællesspisningen, men man skal forud afhente en spisebillet hos OK Servicecenter på Energivej. Fællesspisningen er for borgere med bopæl i Holsted valgdistrikt (valgsted Medius Holsted).

Billetter skal afhentes senest fredag den 14. februar

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude og Leif Lastein (alle genopstiller)

Valg af suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år

  1. Valg af revisor for 2-årig periode og revisor suppleant for 1 år
  2. Eventuelt.

 

Enhver stemmeberettiget borger kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt med forslagsstillerens underskrift til formanden for lokalrådet senest den 11. februar 2020.

 

På Holsted Lokalrådets vegne

Brian Thaysen, formand

Tulipanvej 5, 6670 Holsted

 

”Holsted Valgdistrikt” omfatter de husstande, der i forbindelse med kommunal-og folketingsvalg, hører til valgstedet Medius Holsted.

 

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger bosiddende i ”Holsted Valgdistrikt”, som har stemmeret ved kommunalvalg.