Smuk Holsted kom godt i gang i juni 2019. Der blev søgt og opnået sponsorstøtte til køb af trailer, trækvogne, vandbeholder, redskaber samt refleksveste til de frivillige. 

Der blev startet med ukrudtsbekæmpelse i indfaldsgaderne, men efter 2½ år måtte vi konstatere, at der ikke var tilstrækkeligt med frivillige til at fortsætte.

I vinteren/foråret 2020, blev der inkøbt 7 store og 3 små blomsterfade og disse bliver af frivillige beplantet efter årstiden og vinterdækket i perioden november til marts. Foråret og sommeren igennem er der også arbejde til frivillige med at plante, nippe og vande (ca. 13 gange)

 

ABC har etableret bede og borde-bænkesæt. Tidligere forening for Holsteds forskønnelse står bag bed med træer og skulpturer på hjørnet af Storegade og Særmarksvej. En enkelt frivillig står for vedligehold med bl.a. træbeskæring og græsslåning.